مرور برچسب

طردشدگی

سالمندان و طرد شدگی

افزایش امید به زندگی منجر به افزایش طول عمر و بالارفتن آمار سالمندان در جهان شده است. امروزه با احتمال بیشتری می‌توان پیش‌بینی کرد که عده کثیری از افراد، رسیدن به سن سالمندی یا به‌زعم برخی محققان، سن سوم زندگی خود را با سلامتی و فراغت شروع…