مرور برچسب

طرحواره تاب آور دکتر آزیتا کشاورز

طرحواره های تاب آور “قسمت دوم”

طرحواره های تاب آور “قسمت دوم” یادداشت اختصاصیِ دکتر آزیتا کشاورز استاد دانشگاه، درمانگر و عضو تیم تخصصی تاب آوری در انجمن ازدواج و خانواده کشور با مهارت تاب آوری، درد را می پذیریم و زخم های روح مان را پانسمان می کنیم. نگرش های…