مرور برچسب

طاهر عزیزپور

معلولیت و تاب آوری

معلولیت مانعی برای خودسازی و مشارکت های مهم در جامعه است روایت های منفی فراوانی در مورد تحصیلات دانشگاهی افراد معلول در تحصیلات عالی وجود دارد که منجر به نتایج رشد منفی می شود چرا که به جای اینکه بر تاب آوری و نقاط قوت مان تأکید کنند، بر…