مرور برچسب

صمیمیت جنسی

صمیمیت همسران چیست؟ و روشهای آن کدامست ؟

صمیمیت همسران چیست؟تعریف صمیمیت همسران چیست ؟ صمیمیت را می‌توان در هشت بعد تعریف کرد صمیمیت احساس نزدیکی و ارتباط است صمیمیت چیزی نیست که به طور خودکار اتفاق بیفتد یا در یک رابطه ثابت بماند فرد صمیمی به طور مداوم  و مستمر ویژگی هایی مانند…