مرور برچسب

صفحات نمایشگر

کودکان شادتر و سالم تر با دوری از صفحات نمایشگر

کودکان شادتر و سالم تر با دوری از صفحات نمایشگر به گزارش قاصدک خبر، به گفته محققان، کسانی که ورزش می‌کنند، درس موسیقی می‌گذرانند یا بعد از مدرسه با دوستان معاشرت می‌کنند نسبت به کودکانی که در این ساعات به صفحه نمایش می‌پردازند