مرور برچسب

شغل سخت

مشاغل سخت و افسردگی

 مشاغل سخت میتوانند موجب استهلاک شوند هرچه یک فرد ساعت‌های بیشتری در یک شغل استرس‌زا در هفته کار کند، خطر ابتلا به افسردگی بیشتر می‌شود.کاهش ساعات کار می تواند تعداد افرادی را که به افسردگی قابل تشخیص مبتلا می شوند کاهش دهد