مرور برچسب

سیگار کشیدن نوجوان

چرا نوجوانان سیگار میکشند ؟ دلیل سیگار کشیدن نوجوانان چیست؟

بسیاری از والدین نگران سیگار کشیدن نوجوانان هستند. نوجوان برای سیگار کشیدن دلایل مختلفی دارد که با توجه به شرایط محیطی، سبک تربیتی خانواده و ویژگیهای شخصیتی خود او متفاوت است. اگر شما به‌عنوان والدین، عوامل محرک سیگار کشیدن نوجوانان را…