مرور برچسب

سیفون درب توالت

سیفون توالت ها بهداشتی نیستند

سیفون توالت ها بهداشتی نیستند نتایج مطالعات اخیر ثابت می کند سیفون های توالت ها می تواند یک ستون آتشفشانی از محتویات توالت را تا ارتفاع ۱.۵ متر به فضا اسپری و پرتاب کنند.