مرور برچسب

سپیده سلطانی پور تاب آوری

تاب آوری و بحران در خانواده

موفقیت خانواده در خلال عبور از یک بحران مستلزم استفاده آنها از منابع تاب آوری است تاب آوری به افراد کمک می کند ، تاب اوری به افراد ، خانواده ها و حتی سازمانها امکان انتخابهای بهتر و اجرای بمراتب موفق تری هدیه میکند.