مرور برچسب

سواد رسانه ای و تاب اوری

سواد رسانه ای و تاب آوری دختران

سواد رسانه‌اي به توانایی و قدرت دسترسی، تحليل، ارزيابي و انتقال اطلاعات و پيام‌هاي رسانه‌اي كه مي‌توان در چارچوب‌هاي مختلف چاپي و غير چاپي عرضه نمود گفته میشود

تاب آوری دختران و سواد رسانه ای

تاب آوری دختران و سواد رسانه ای توسط مدیر و موسس خانه تاب آوری دکتر محمدرضا مقدسی مورد تاکید قرار گرفته است. توجه به تاب آوری و سواد رسانه ای دختران در شبکه های اجتماعی از اهمیتی ویژه برخوردار است نگاهی به ادبیات تحقیق نشان میدهد که دختران…