مرور برچسب

سلامت مردم

تاب آوری ایرانیان زیر تیغ فقر و گرسنگی

ایرانیان زیر تیغ فقر و گرسنگی عنوان گزارشی است که به همت بیتااکبری در خبرگزاری علم و فرهنگ منتشر شده است . طبق تعریف کمیته امنیت غذایی جهانی سازمان ملل، امنیت غذایی به این معناست که همه مردم در هر زمانی دسترسی کافی به غذای ایمن و مغذی…