مرور برچسب

سلامت بدن

کاهش مصرف کالری موجب افزایش طول عمر می شود

به گزارش قاصدک خبر، آنها همچنین پروتئینی را که نقش کلیدی در اثرات مفید کاهش دریافت کالری ایفا می کند، مشخص کردند و معتقدند ممکن است با دستکاری بتوان از آن برای بهبود سلامت استفاده کرد. تحقیقات قبلی نشان داده است که محدودیت