مرور برچسب

سطوح تاب آوری

تاب آوری در سطوح پنجگانه

تاب آوری در سطوح پنجگانه ، هر کدام از ما از منابع و دارایی های خاص خود بر خورداریم و به یقین جنس مسایل و مشکلات ما هم منحصربفرد و متفاوت خواهد بود با این حال اصول تاب آوری در تمامی سطوح زندگی روانی و اجتماعی میتواند یکسان و هم آهنگ مطرح…