مرور برچسب

سرطان پستان و هندرمانی

سرطان پستان و هنردرمانی

هنر درمانی می‌تواند در کاهش علایم مرتبط با درد و اضطراب، در بیماران سرطانی، موثر باشد.سرطان پستان یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در میان زنان جهان به حساب می‌آید. نکته‌ی مثبت و امیدوار کننده این است که با تشخیص به موقع این سرطان در مراحل اولیه و…