مرور برچسب

ساناز شاهوردی

چه ویژگی هایی تاب آوری را تقویت میکند ؟

ساناز شاهوردی مترجم و نویسنده خانه تاب آوری در این یادداشت آورده است : تاب آوری را نمی توان به صورت یک ویژگی ثابت و صفر و صدی در نظر گرفت و اینگونه استنباط کرد که شما این ویژگی را دارید یا خیر؛ بلکه چیزی است که شما روی آن کار می کنید و آن…

تاب آوری شناختی سالمندان و موسیقی

پیری نرمال با زوال شناختی پیشرونده همراه است. ساناز شاهوردی مترجم و نویسنده خانه تاب آوری در ادامه این مطلب آورده است  اما  آیا می توانیم مغزمان را آموزش دهیم تا این روند را به تاخیر بیندازد؟ یک تیم پژوهشی کشف کرد که تمرین موسیقی و گوش دادن…