مرور برچسب

سارینا سعادتی

باشگاه تاب آوری / از خانه تا مدرسه

میتوان مفهوم تاب آوری را به سه روش بررسی کرد: روش اول : با شناسایی ویژگی های بچه هایی که در محیط هایی بزرگ شدند که آسیب های مختلفی را تجربه کردند اما همچنان به رشد خود ادامه دادند. روش دوم: بررسی پاسخ های متفاوتی که هر کودک با توجه به سطح…

نقش حمایت والدین در توانایی و تاب آوری فرزندان

به فرزندتان کمک کنید تا بفهمد که یک اتفاق بد در بخشی از زندگی او به این معنا نیست که همه چیز بد است. به عنوان مثال، اگر فرزند شما در امتحان  نتیجه ضعیفی گرفت، می‌توانید به این نکته اشاره کنید که او را از انجام ورزش آخر هفته یا بیرون رفتن با…

باشگاه تاب آوری / سارینا سعادتی

باشگاه تاب آوری ، سارینا سعادتی روانشناس در یادداشتی برگرفته از کتاب تاب آوری کودکان برای میگنا نوشت: تاکنون پیش آمده برای آزمون یا یادگیری چیزی تازه تلاش کنید؟ رویارویی با چالش ها و یادگیری چیزهای تازه میتواند بسیار سخت باشد وقتی هیجان زده…

تصویر سازی آرامبخش ابزاری برای توسعه تاب آوری کودکان است

تصویر سازی آرامبخش ابزاری برای توسعه تاب آوری کودکان است فرار از لحظات دشوار نمیتواند شیوه ی کنار آمدن با آن را به شما یاد دهد افراد تاب آور که خودشان به تنهایی به موقعیت ها رسیدگی میکنند گاهی برای چگونگی با مواجه با استرس از دیگران…