مرور برچسب

سارا حق بین مترجم

خانه تاب آوری ایران

خانه تاب آوری ایران خانه تاب آوری ایران اولین وبسایت تاب آوری روانشناختی کشور به آدرس resiliency.ir است. خانه تاب آوری ایران آدرس تاب آوری در اینترنت فارسی است. مترجمین و نویسندگان خانه تاب آوری ایران علاوه بر ترجمه کتابهایی در زمینه…