مرور برچسب

زهرا نیازاده

ضربه عشقی با تاب آوری رابطه منفی دارد

ضربه عشقی با تاب آوری رابطه منفی دارد رابطه منفی و معنا دار سندرم ضربه عشقی با تاب آوری در بسیاری از مطالعات اعلام شده است ضربه عشق درد هیجانی ناشی از تجربه شکست عشقی و فقدان فردی­ است که دیگر در زندگی ما حضور ندارد

باشگاه تاب آوری ، معنامندی ومعنویت

تاب آوری بر توانمندی ها و استعدادهای انسان تأکید دارد لذا عواملی که انطباق هرچه بیشتر آدمی با مشکلات زندگی شوند؛ بنیادي ترین متغیرهای پژوهش درتاب آوری بشمار می آیند تاب آوری عبور موفقیت آمیز از مسائل و مشکلات را توصیف میکند که این مهم جز…

پرورش تاب آوری

پرورش تاب آوری راهکارهای گسترش و پرورش ارزش های انسانی را در خانواده و آموزش آنها به فرزندان را به ما می آموزد.خواندن کتاب «پرورش تاب آوری» فارغ از اینکه در کدام طبقه اجتماعی هستیم، ما را به انسانی بهتر تبدیل می کند.

تاب آوری فردی و معنویت

 تاب آوری از توانایی و موفقیت صحبت میکند و معنامندی و معنویت از جلوه های اصلی توفیق است، این تاب آوری است که در رویکردی مبتنی بر دارایی ها و توانایی ها بر بخشندگی و مهربانی تأکید میکند و باوری عمیق بر این مساله دارد که بهباشی، خوشبختی…

مقدمه ای بر تاب آوری و معنویت

معنویت در واقع هسته اصلی و جوهره ی زندگی بشمار می آید که در کلمات و عباراتی همانند، نفس، جان، روح، شور و حتی اشتیاق و شهامت نیز منظور نظر است همین معنویت میتواند اشاره ای باشد به خروج و یا دمیدن روح به زندگی انسان نیز باشد و به مثابه…