مرور برچسب

زنان تاب آور

اهمیت تاب‌آوری زنان

زنان به‌دلیل آن‌که در نقش‌های مراقبتی تعریف می‌شوند، دغدغه‌هایی مراقبتی نسبت به فرزندان، همسر، والدین و نزدیکان دارند