مرور برچسب

روز جهانی کودکان خیابان چیست؟

روز جهانی کودکان خیابان چیست؟

روز جهانی کودکان خیابان، هدف خود را آگاهی‌بخشی میداند ایجاد آگاهی درباره‌ آسیب‌هایی که کودکان خیابان سراسر جهان با آن‌ها روبه‌رو هستند.اولین بار حدود ۱۱ سال پیش، یعنی سال ۲۰۱۱، به ابتکار «کنسرسیوم کودکان خیابان»، دوازدهم آوریل به عنوان…