مرور برچسب

روان‌شناس

تمرینات تنفسی برای سریع به خواب رفتن

به گزارش قاصدک خبر؛ پرلوس توصیه می‌کند تنفس دیافراگمی یا تنفس شکمی تمرین شود. برای انجام این کار، باید راحت بنشینید، یک دست خود را روی سینه و دست دیگر را زیر دنده‌های خود قرار دهید. دم باید از طریق بینی و بدون حرکت قفسه سینه

تاب آوری فرهنگی چیست؟

تاب آوری فرهنگی چیست ؟تاب آوری فرهنگی، توانایی یک سیستم فرهنگی در پشت سر گذاشتن سختی ها، کنار آمدن با تغییرها و تداوم پیشرفت می باشد: بنابراین، تاب آوری فرهنگی به معنی استمرار و تغییر است تاب آوری فرهنگی نشان می دهد که چگونه پیشینه فرهنگی…