مرور برچسب

روانشناسی ترنسپرسونال

روانشناسی ترنسپرسونال چیست ؟

روانشناسی ترنسپرسونال بیانگر آن است که باورهای کنونی، علایق، ارزش‌ها، هدف و محیط زندگی‌تان، نقش به‌سزایی در بهزیستیِ ذهنی و جسمیِ شما دارند. نظریه‌ی ترنسپرسونال، به تکنیک «روان‌درمانی ترنسپرسونال» منتهی شد؛ یک رویکرد درمانی که تکنیک‌های…