مرور برچسب

روانشناسی آنلاین

براستی مشاوره و روانشناسی آنلاین اثرگذار است ؟

به گزارش قاصدک خبر؛ مشاوره آنلاین یک گزینه مناسب برای افرادی می باشد که در مناطق دور افتاده زندگی می کنند، یا خیلی مسافرت می روند و حتی ایرانیانی که در کشورهای خارجی زندگی می کنند، فراهم می کند. گاهی اوقات، هزینه مشاوره آنلاین