مرور برچسب

رشد فیبروم

پلاستیک رشد فیبروم را تحریک می کنند

فیبروم تحت تاثیر پلاستیک رشد میکند بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، مواد شیمیایی رایج به نام فتالات که در محصولات مصرفی روزمره یافت می شود ممکن است باعث افزایش رشد فیبروم ها، تومورهای غیرسرطانی که در رحم زنان رشد می کنند، شود. تحقیقات جدید…