مرور برچسب

رشد حرکتی

اصول ورزش کودکان

انجام فعالیت‌های ورزشی سنگین، نه تنها کودک را نسبت به آن رشته ورزشی بی‌انگیزه می‌کند و اعتماد به نفس وی را از بین می‌برد، بلکه احتمال دارد به رشد وی هم آسیب برساند. پرداختن به بازی و ورزش می‌تواند کمک شایانی به رشد جسمانی، حرکتی، روانی،…