مرور برچسب

رسانه و تاب آوری

آسیب ها واقعی اما شبکه ها مجازی هستند

آسیب ها واقعی اما شبکه ها مجازی هستند در شبکه های مجازی آسیب های وارده کاملا واقعی هستند این صدمات در شبکه های مجازی میتواند تاب آوری و سلامت نسل را به چالش بکشد ارتقا دانش و توسعه سواد رسانه ای هم میتواند رژیم مصرف رسانه را هدفمند و مفید…