مرور برچسب

راضیه امامی جمعه

کتاب کاکتوس باشیم تمرین افزایش تاب‌آوری در زندگی

کتاب کاکتوس باشیم تمرین افزایش تاب‌آوری در زندگی نام اثری است که توسط انتشارات سلام سپاهان و به قلم راضیه امامی جمعه در سال ۱۴۰۰منتشر شده است .کتاب کاکتوس باشیم ، تمرین افزایش تاب آوری زندگی در نهایت  نقشه ای را ارائه می‌کند تا در روزهای پر…