مرور برچسب

ذهن کودک

تربیت کودک با تشویق و تنبیه

قاصدک خبر: الهام شیرازی؛ فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان موضوع بحث ما درباره تنبیه کودک و آثار تربیتی آن است.ولی اگر موافق باشید،ابتدا از آثار مثبت تشویق شروع کنیم. موافقم، ولی قبل از شروع این بحث باید تربیت را معنی کنیم. تربیت