مرور برچسب

دکتر هاشمی شکفته هنردرمانگر

شقایق هاشمی شکفته کیست ؟

شقایق هاشمی شکفته روانشناس و هنر درمانگر است زمینه فعالیت تخصصی وی کودک و تسهیلگری است ایشان مدرس و تسهیلگر دوره های آموزشی هنر درمانی است