مرور برچسب

دکتر مهوش معاذی نژاد

جاودی عشق به خویشتن سلامتی و رشد است

کودک درون شما یک فرد آسیب‌پذیر است. قبل از این‌که خودش را نشان دهد، نیاز به یک فضای امن دارد. بسیاری از افراد، کودک درون خود را پنهان می‌کنند چون فکر می‌کنند آن‌ها را ضعیف می‌کند. اجازه دهید وارد شود، سکوت کنید و بگذارید او حرف بزند، به…