مرور برچسب

دکتر مقدسی تاب آوری

تعریف تاب آوری چیست ؟

دکتر محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری : تاب‌آوری مقابله موفق با انواع شوک یا تهدید و بحران است.تاب‌آوری انقلاب خرد ورزی است که خط تولید آن مدیریت است و ابزار گسترش آن هم آموزش است تاب‌آوری خوشبختی جدید است .

تاب آوری تغییرات غیر منتظره دشوارتر است

تاب آوری و تغییر برآوردی خردمندانه از آنچه که در مسیر تحولات پیش خواهد آمد را نیازمند است کاری که در کنار مربیان و کوچ تاب آوری خود انجام خواهیم داد تغییر کلید واژه طلایی تاب آوری است تاب آوری توانایی مدیریت تغییرات است تغییر کلید واژه…