مرور برچسب

دکتر علیرضا صارمی

تاب آوری یعنی اقدام و انجام دادن تا داشتن چیزی

تاب‌آوری از مهارت‌های اصلی هر شغلی در شرکت‌ها، کسب و کارهای کوچک، آژانس‌های عمومی، خدمات حرفه‌ای و خویش فرمایی به ویژه در زمان بحران است. مهم است بدانید وقتی با وقایع مخل زندگی روبه رو می‌شوید، می‌توانید دوباره به موقعیت قبل بازگردید. شما…