مرور برچسب

دکتر ر یحانه جباری

کارگاه تاب آوری دانشگاه آزاد تهران شمال

تاب آوری چه چیزی نیست؟معمولا افراد تاب آوری را با بازگشت به حالت اولیه اشتباه می گیرند و در نتیجه، تصور می کنند که انسان ها مانند توپ های پلاستیکی هستند که وقتی به زمین می خورند بدون هیچ تغییری سریعا به بالا برمی گردند