مرور برچسب

دکتر رضا زمانی

گزارش تصویری مراسم تدفین دکتر رضا زمانی

گزارش تصویری از مراسم وداع و مراسم تشیع زنده یاد دکتر رضا زمانی روانشناس برجسته بین المللی و ریاست محترم انجمن روانشناسی ایران صبح امروز در محل دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران برگزار شد . پس از مراسم وداع و تشییع دکتر رضا…

دکتر رضا زمانی روانشناس برجسته بین المللی درگذشت

دکتر رضا زمانی روانشناس برجسته بین المللی و رییس انجن روانشناسی ایران در تاریخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو  درگذشت. دکتر رضا زمانی از بنیانگذاران انجمن روانشناسی ایران بود ایشان متولد ۲۵ اردیبهشت،۱۳۱۷ تهران و دكترای روانشناسی…