مرور برچسب

دروغگویی

دروغ گفتن با بدن ما چه می‌کند؟

دروغ گفتن با بدن ما چه می‌کند؟ به گزارش قاصدک خبر؛ همه ما در زندگی گاهی دروغ می گوییم. مطالعات بلا دی پائولو، روانشناس دانشگاه ویرجینیا، نشان داده اند که اکثریت قریب به اتفاق مردم بین یک تا دو بار در روز دروغ می گویند؛ هرچند