مرور برچسب

درمان مبتنی بر گیاه

درمان مبتنی بر گیاه و تاب آوری

گیاهان متوجه ارتباط کلامی ضعیف یا نا امنی نمی­شوند. گیاهان به مراقبت خاموش پاسخ می­دهند. بنابراین گیاهان مورد مراقبت قرار گرفته رشد می­کنند و وقت برداشت درو می­شوند. جوانان حتی کسانی که در زندگی و مدرسه احساس شکست می کنند، می­توانند موفق…