مرور برچسب

درمان افسردگی

افسردگی را میتوان با ورزش درمان کرد

افسردگی را میتوان با ورزش درمان کرد باید تحقیقات بیشتری انجام شود تا ورزش را به عنوان درمان اصلی برای افسردگی در نظر بگیریم که در همان سطح روان‌درمانی و دارو درمانی توصیه می ‌شود ورزش می‌ تواند خلق و خوی افراد را بهبود بخشد مطالعات نشان…