مرور برچسب

درد

موسیقی باعث تسکین درد است ؟

موسیقی باعث تسکین درد است ؟ نتایج یک مطالعه جدید که روی استفاده از موسیقی برای تسکین درد حاد متمرکز بوده است، نشان می‌دهد افرادی که این تصور را دارند که بر موسیقی که می‌شنوند، کنترل دارند، نسبت به سایرین، تسکین درد