مرور برچسب

دانشگاه

نقش ژن در موفقیت تحصیلی

به گزارش قاصدک خبر؛ یک دانشمند ادعا کرد: فرستادن دانش‌آموزان به مدارس خصوصی هدر دادن وقت است؛ زیرا نتیجه یک تحقیق نشان می‌دهد موفقیت آکادمیک در ژن افراد وجود دارد؛ به این معنی که دانش‌آموزان حتی در مدارس غیرخصوصی هم می‌توانند به