مرور برچسب

خوشبختی امری جمعی است

شادکامی نوعی ستایش زندگی است

خوشبختی اساسا امری جمعی است. فروکاست روابط انسانی به انواعی از رقابت‌جویی و رقابتی شدن یک جامعه یعنی ویران کردن نظام‌مند احساس خوشبختی. در جامعه‌ای که همه چیز رقابتی شود دیگری نه شریک من در حیات اجتماعی، که رقیب من است در بردن لذت. از…