مرور برچسب

خود مراقبتی چیست

خود مراقبتی قدم اول در سلامت زنان

خودمراقبتی زنان یعنی بتوانیم کنترل احساسات، جسم، ذهن، دارایی، روح و همه‌ی جنبه‌های دیگر زندگی را در دست بگیریم. خودمراقبتی یعنی اقدامات و فعالیت های آگاهانه ، آموخته شده و هدفداری که فرد به منظور حفظ حیات و تامین ، حفظ و ارتقای سلامت خود و…