مرور برچسب

خود ارضایی

خودارضایی کودکان چیست؟

خودارضایی کودکان چیست؟ خودارضایی به معنای تحریک اندام تناسلیِ خود به قصد کسب لذت و آرامش است. کودکان در طی خودارضایی، ممکن است خود را با دست یا دیگر وسایل مالش دهند. نکته‌ی قابل‌توجه این است که «خودارضایی»  با «بررسی طبیعی اندام تناسلی»…