مرور برچسب

خودگویی

خودگویی و آرامش

خودگویی مثبت و آرامش در ارتباط هستند من نحوه توصیف احساسی را که داشتم تغییر دادم، به جای اینکه با خود بگویم: «تمام وجودم احساس تنهایی می‌کند» گفتم: «بخشی از وجودم احساس تنهایی می‌کند». این تغییر کوچک تاثیر بزرگی داشت

خودگویی یک گرایش سالم و شایع میان کودکان و بزرگسالان است

خودگویی زمانی در سودمندترین حالت است که فکر و عمل را با هم ترکیب کند یا یک چارچوب آموزشی را تقویت کند.خودگویی ممکن است به بهتر کردن عملکرد مغز کمک کندصحبت کردن با صدای بلند می‌تواند بسطِ صحبت‌های صامتِ درونی فرد باشد که مسبب آن یک فرمان…