مرور برچسب

خودگویی و تاب آوری

خودگویی یک گرایش سالم و شایع میان کودکان و بزرگسالان است

خودگویی زمانی در سودمندترین حالت است که فکر و عمل را با هم ترکیب کند یا یک چارچوب آموزشی را تقویت کند.خودگویی ممکن است به بهتر کردن عملکرد مغز کمک کندصحبت کردن با صدای بلند می‌تواند بسطِ صحبت‌های صامتِ درونی فرد باشد که مسبب آن یک فرمان…