مرور برچسب

خودگویی مثبت و تاب آوری

خودگویی مثبت میتواند در تقویت تاب آوری کودکان موثر باشد

خودگویی های مثبت یک شیوه مهم برای افزایش تاب آوری کودکان است این ابزارساده ای است که کودکان میتوانند براحتی تمرین کرده و یاد بگیرند تاب آوری کودکان به این معنا نبوده که آنها هیچ مشکل و دردی را احساس نکنند

خودگویی و آرامش

خودگویی مثبت و آرامش در ارتباط هستند من نحوه توصیف احساسی را که داشتم تغییر دادم، به جای اینکه با خود بگویم: «تمام وجودم احساس تنهایی می‌کند» گفتم: «بخشی از وجودم احساس تنهایی می‌کند». این تغییر کوچک تاثیر بزرگی داشت