مرور برچسب

خودکشی اورژانس

پیشگیری فوری خودکشی ُ اقدامات اولیه

پیشگیری فوری خودکشی ُ اقدامات اولیه کمک‌های فوری در جلوگیری از خودکشی اگر تصور می‌کنید که یک فرد به‌طور جدی به روش‌هایی برای اقدام به خودکشی فکر می‌کند، «سرویس سلامت ملی بریتانیا (NHS)» به شما توصیه می‌کند که اقدامات زیر را انجام دهید:…