مرور برچسب

خودآگاهی

هویت چگونه شکل می‌گیرد؟

هویت چگونه شکل می‌گیرد؟ در حالی‌که برخی افراد به خوبی می‌دانند که چه کسی هستند، برخی دیگر ممکن است احساس کنند که نمی‌توانند خود واقعی‌شان را درک کنند. گاهی اوقات احساس عدم اطمینان از شناخت خود می‌تواند منجر به تغییر حس هویت شود.