مرور برچسب

خودآگاهی و هوش

باهوش کیست ؟ چهار نشانه افراد باهوش کدام است ؟

باهوش کیست ؟ چهار نشانه افراد باهوش کدام است ؟ شاید شما افکار بلند نداشته باشید یا خوره‌ی کتاب نباشید، اما عاداتی داشته باشید که متعلق به طبقه‌ی باهوش جامعه است. در این مطلب با این نشانه‌های غیرمنتظره آشنا می‌شوید.