مرور برچسب

خشونت

قاطعیت والدین چیست ؟ والدین مقتدر چه فرزندانی تربیت می کنند

 قاطعیت والدین چیست ؟ والدین مقتدر چه فرزندانی تربیت می کنند این سوالی است که در سبک های فرزندپروری میتوان برای آن پاسخ مناسبی یافت  به گزارش قاصدک خبر؛ خیلی از والدین پیش از فرزنددار شدن یا حتی در دوران فرزندپروری این سوال