مرور برچسب

خشونت و کودکان

چگونه با کودکان درباره‌ی «خشونت» صحبت کنیم؟

چگونه با کودکان درباره‌ی «خشونت» صحبت کنیم؟ «خشونت» در دنیای امروز، کودکانِ ما را احاطه کرده است. در رسانه‌ها، جوامع و حتی در مدارس می‌توان ردی از خشونت را مشاهده کرد. کودکان در معرض تصاویر و رویدادهای اجتناب‌ناپذیری قرار می‌گیرند که…